Ansvarsfull Turism

Hemlösa barn som lever i en tuff och hård miljö och under svåra förhållanden är ett stort problem i Tanzania. Vi stöder ett barnhem i lite olika sätt genom att bidra med mat, kläder, utbildningsmaterial, sjukvård och ibland skolavgifter.
Om du känner att du vill, kommer vi gärna ta dig dit för en litet kort besök så att du får träffa barnen.
Du är välkommen att lägga till detta som en liten del av ert safari program.
Om du vill ge dem en gåva kommer det att vara mycket uppskattat och de kommer vara glada för ert besök.
Tack.