Bokningsregler och villkor

Kunder bör läsa, förstå och acceptera bokningsreglerna och villkoren innan resan bokas och betalas vilket sedan leder till en överenskommelse med BV Wildlife Adventures.

1. Kunderna bör vara införstådda med de möjliga riskerna som finns i samband med resor i synnerhet i samband med äventyrliga aktiviteter såsom vandring, klättring, vandrings-safari, safari-tripper och dykning. Viktigt är att kunden kontrollerar sitt hälsotillstånd innan en resa som innehåller bestigning av Kilimanjaro bokas.

2. Bokningar för barn under 18 år kan bara accepteras när personen reser tillsammans med en vuxen person.

3. I den osannolika händelsen av att det bokade boendet inte är tillgängligt vid ankomst till hotellet/campen/lodgen, åtar sig BV Wildlife Adventures att erbjuda alternativt boende på hotell eller camp i en kategori med minst samma status som det bokade.

4. Om problem uppstår under resan måste kontoret i Stockholm eller Arusha underrättas omedelbart så att vi så snabbt som möjligt kan lösa problemet. Anspråk som inte har rapporterats och sålunda inte gett  BV Wildlife Adventures en möjlighet att rätta till, kommer att avvisas.

5. BV Wildlife Adventures kommer behandla berättigade klagomål efter resans slut om det kan styrkas med bevismaterial exempelvis med foton och liknande. Tänk på att vid bedömning inför en eventuell återbetalning, har  BV Wildlife Adventures möjlighet att först förhandla med leverantören, tex hotellet, campen el liknande. Alla uppgörelser ni gjort med exvis hotelldirektör, ska rapporteras tillbaka till  BV Wildlife Adventures (helst skriftligen).

6. Kompensationsbetalningar gäller inte i de fall de är orsakade av krig, upplopp, strejk, stängning av flygplats, ogynnsamma väderförhållanden, terroristverksamhet, arbetsmarknadskonflikt och liknande händelser utanför vår kontroll. I händelse av något sådant har BV Wildlife Adventures inget ansvar annat än att erbjuda dig en alternativ jämförbar semester om sådan finns, eller att erbjuda en återbetalning av pengar som betalats av dig exklusive depositionsavgiften.

7. Ändring av bekräftad bokning innan avresan. Vi förbehåller oss rätten att  ta betalt för den extra administrationen, om du har bokat din resa och sedan bestämmer dig för att göra ändringar i den resan.

8. Ändring av bekräftad bokning under resan. Om du bestämmer dig för att ändra dina resplaner under resan, är det ditt eget ansvar och BV Wildlife Adventures är inte ansvariga för några kostnader eller svårigheter som kan uppstå till följd av sådana förändringar.

9. Äventyrsresor. Observera att vi för våra kunders räkning erbjuder förstklassiga guider, bärare och säkerhetsutrustningar. Vi är inte ansvariga för guider och rangers som jobbar åt TANAPA (Tanzania National Parks) och liknande myndigheter. Om du är tvungen att överge en aktivitet på grund av dina egna fysiska begränsningar kommer ingen återbetalning av parkavgifter att ske.

10.  Internationella och inhemska flygförseningar. I den osannolika händelsen av flygförseningar. Eventuella tillkommande kostander betalas av dig och återbetalas i efterhand från din egen rese-försäkring.

11. Avtalets ingående. Avtalet blir bindande för båda parterna, när BV Wildlife Adventures skriftligen har bekräftat resenärens beställning.

12. Anmälningsavgift och slutbetalning. BV Wildlife Adventures tar ut en första delbetalning (anmälningsavgift) om 2500 kr i samband med att avtalet ingås. Slutfaktura på resan förfaller 2-3 veckor före avresa och erhålls tillsammans med färdhandlingarna.

13. Resenärens avbeställning. Avbeställning av resan skall ske omgående till BV Wildlife Adventures på email  info@bvwildlifeadventures.com eller per telefon +46769 670 970

14. Avbokningskostnader.  Vid BV Wildlife Adventures  individuella resor och resor i grupp. Avbokningskostnad vid avbeställning:

* Mer än 45 dagar före avresa: 10 % av resans pris

* Mellan 45 och 30 dagar före avresa: 25 % av resans pris

* Mellan 30 och 15 dagar före avresa: 50 % av resans pris

* Mindre än 15 dagar före avresa: 100 % av resans pris

15. Tidtabeller. Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna och BV Wildlife Adventures  ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen. Vi ansvarar ej för eventuellt missat flyg p.g.a. ändrad tidtabell.

16. Resenärens kontroll av färdhandlingar. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

17. Korrekta namn vid bokning. I samband med bokning är det resenärens skyldighet att uppge korrekt namn stavat enligt passet. De flesta flygbolag tillåter inga justeringar av namn och även en ändring av stavning kan innebära avbokning och nybokning med därmed påföljande kostnader.

18. Pass och visum. Resenären ansvarar själv för att pass (ska vara giltigt till och med minst 6 månader efter hemkomst, ha minst en tom sida, samt vara helt och maskinellt läsbart) och inresevisum är giltiga enligt respektive lands bestämmelser.

19. Resenärens kontroll av färdhandlingar. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

20. Vaccinationer/mediciner. Varje resenär ansvarar själv för att hos vaccinationscentral eller läkare få exakta rekommendationer för resan, utformade efter sin egen situation. För den som har en känslig mage eller vill minska risken för turistdiarré rekommenderas ett drickbart vaccin, Dukoral.

För resa till Tanzania krävs vaccination mot Gula febern. Vi rekommenderar också malariaprofylax i form av tabletter eller lösning.

För mer information om vaccinationer och hälsoråd inför resan – kontakta Cityakuten Vaccination & Resemedicin telefon. 020-150150 eller se webbplats www.cityakuten.se eller www.1177.se

För medtag av egna mediciner på resan skall intyg om dessa finnas med. För mer info fråga din vaccinatör.